Hoewel de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, kan door Van Hes Legal en/of Van Hes Holding geen garantie worden geboden dat deze informatie volledig juist is. Aan informatie op deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleent.

Van Hes Legal en/of Van Hes Holding zijn niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van onze website en/of de inhoud daarvan. De auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op deze website en de inhoud daarvan berusten bij Van Hes Holding Ltd. Geen deel van deze website mag, op welke wijze dan ook, worden verveelvoudigd zonder toestemming van Van Hes Holding ltd.

Copyright 2014 Van Hes Holding Ltd.Webdesign, programming en webpromotie