Naast de vele juridische experts uit het brede netwerk van Van Hes Legal beschikt zij over haar eigen jurist, Johan van Hes, onder meer ingezet in interim functies bij de onderstaande opdrachtgevers.

Opdrachtgever Interim functie Opdracht
De Brauw Blackstone Westbroek Contract Lawyer Onderzoeken van documenten op relevante informatie (eDiscovery / Document review)
Sociaal Economische Raad (SER) Senior beleidsmedewerker / Toezichthouder Beleidsadvisering en projectleider themaonderzoek
De Nederlandsche Bank (DNB) Intern toezichthouder WTT Beoordeling van vergunningaanvragen op grond van de Wet toezicht trustkantoren
Autoriteit Financiële Markten (AFM) Juridisch toezichthouder project toetreding WFD Ontwikkelen van beleid en het (vervolgens) uitvoeren van betrouwbaarheidsbeoordelingen van beleidsbepalers op grond van de Wet financiële dienstverlening
Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) Jurist landelijk juridische zaken Afhandelen van complexere bezwaarschriften en beroepszaken WVA, WIW, WREA bij de rechtbank
Gemeente Schiedam Secretaris bezwaarschriftencommissie Interim secretarisfunctie voor afhandeling van bezwaarschriften
Ministerie van Verkeer en Waterstaat Coördinator assessments Coördinerende functie bij de uitvoering van assessments in een reorganisatie project
Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants (NIVRA) Jurist juridische zaken Algemene juridische advisering op het gebied van materiële en formele accountantsregelgeving en ontwikkelen van regelgeving
Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) Stafjurist Ontwikkelen van regelgeving in het project modernisering medische vervolgopleidingen
Onderlinge Verzekeringen Overheid (OVO) Jurist Afwikkeling van schadeclaims tegen de overheidWebdesign, programming en webpromotie