De tijdelijke juridische ondersteuning wordt toegesneden op de behoefte van organisaties. Daarom is het belangrijk dat Van Hes Legal altijd eerst nauwkeurig de ondersteuningsbehoefte inventariseert en met de potentiŽle opdrachtgever afstemt. Daarna wordt de meest efficiŽnte invulling van de ondersteuning onderzocht en een vrijblijvend voorstel gedaan.

Veelal is het gewenst of zelfs noodzakelijk dat de ondersteuning plaatsvindt op de vestigingsplaats van de opdrachtgever, doorgaans met gebruikmaking van de infrastructuur van de organisatie. De praktijk is dan dat de jurist een werkplek in de organisatie krijgt en dus op locatie zijn of haar werkzaamheden gaat uitvoeren. In sommige situaties is het ook goed mogelijk ondersteuning op afstand te bieden. Vanzelfsprekend is een combinatie van ondersteuning ter plekke en op afstand eveneens mogelijk.

De duur en tijdsbesteding van de ondersteuning zijn sterk afhankelijk van de aard van de opdracht en worden uiteraard eveneens afgestemd op de behoefte. Dit betekent onder meer dat er fulltime of parttime ondersteuning kan worden geboden. Het tijdsbestek van de ondersteuning kan variŽren van een week tot meer dan een jaar.

Door de werkwijze van Van Hes Legal kan een organisatie haar behoefte aan specifiek juridische ondersteuning zeer nauwkeurig inkopen en is daardoor flexibel, slagvaardig en (kosten)efficiŽnt.

AFSPRAKEN EN VOORWAARDEN

Elke ondersteuning wordt vastgelegd in een heldere overeenkomst van opdracht. Daarin worden alle afspraken en voorwaarden nauwkeurig vastgelegd. Van Hes Legal werkt niet met algemene voorwaarden, maar neemt alle voorwaarden in de overeenkomst zelf op. Daardoor bestaat er geen onduidelijkheid over toepasselijkheid van voorwaarden en is er geen sprake van een afzonderlijk document ďmet kleine lettertjesĒ.

Voor iedere ingezette jurist wordt een geldige verklaring arbeidsrelatie (VAR) overgelegd. Van Hes Legal beschikt over een specifieke beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor juristen en heeft een verzekering voor bedrijfsaansprakelijkheid.

TARIEVEN

De grote diversiteit in opdrachten en wensen van opdrachtgevers brengt met zich mee dat ook op het vlak van de tarieven maatwerk wordt geleverd. Van Hes Legal werkt met uurtarieven. Het uurtarief kan verschillend zijn. Factoren die van invloed zijn op de hoogte van het uurtarief zijn onder meer de duur en de aard van de opdracht maar ook het ervarings- en specialisatieniveau van de ingezette jurist(en). Daarnaast is de hoogte afhankelijk van de opbouw van het tarief. Meestal wordt gewerkt met een all-in tarief.

Er zijn geen bijkomende kosten voor de dienstverlening. Daardoor is het inhuren voor een specifieke en afgebakende opdracht, tegen een vooraf afgesproken uurtarief, uitermate overzichtelijk.


Webdesign, programming en webpromotie